13725/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13725/UBND-THKH
Giao tham mưu báo cáo thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
Ngày ban hành 17/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT792269122-9-20231694689657060trangnt16.09.2023_08h45p57_trangnt_17-09-2023-10-30-17_signed.pdf
 Trở về trang trước