2245/UBND-NN
Chi tiết văn bản
2245/UBND-NN
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tùng Lâm xin thu hồi Công văn số 18/CV-TL ngày 02/02/2021
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT585881586-2-20211613720164316tungct19.02.2021_16h23p38_tungct_22-02-2021-11-02-15_signed.pdf
 Trở về trang trước