14029/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14029/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Công văn số 6129/BNN-VPĐP ngày 15/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT146134910-9-20221663643849995_(tungct)(22.09.2022_08h57p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước