7146/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7146/UBND-CN
Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT327910653-5-20231684890140737_(hieulv)(25.05.2023_07h53p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước