3593/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3593/QĐ-UBND
Phương án tích nước hồ chứa nước Hàm Rồng năm 2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT1067994-9-20211631543498570_(giangld)(14.09.2021_14h24p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước