44/GP-UBND
Chi tiết văn bản
44/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá sét kết, bột kết phong hóa làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ sản xuất gạch men xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân đối với Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản liên doanh Việt Nhật
Ngày ban hành 19/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT566477736-4-20241712799525231_(giangld)(18.04.2024_08h06p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước