5554/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5554/UBND-VX
Tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền miệng cho Cựu chiến binh trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 05/05/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm ThammuuhotrokinhphichoHoiCuuchienbinh_signed_(hongpn)(05.05.2020_10h18p34)_signed_signed_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước