1035/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1035/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1035.signed.pdf
 Trở về trang trước