6600/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6600/UBND-NN
Giao khẩn trương tham mưu, thẩm định, trình phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ trình cấp thẩm quyền chấp thuận danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT758796557-5-20221652259976931_(giangld)(12.05.2022_15h10p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước