10517/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10517/UBND-CN
Cho phép Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú được đứng tên pháp nhân lập hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10517.signed.pdf
 Trở về trang trước