5076/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5076/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5076.signed.pdf
 Trở về trang trước