2254/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
2254/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT948273566-2-20211613839196010_(trangnt)(22.02.2021_15h52p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước