109/TB-UBND
Chi tiết văn bản
109/TB-UBND
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2019
Ngày ban hành 27/05/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb109_signed.pdf
 Trở về trang trước