5273/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5273/UBND-CN
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hồ sơ đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT323861611-4-20241713254499183hieulv16.04.2024_15h27p21_liemmx_16-04-2024-22-26-34_signed.pdf
 Trở về trang trước