35/TB-UBND
Chi tiết văn bản
35/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về các giải pháp kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT905304642-1-20211611891880332trangnt29.01.2021_14h00p17_trangnt_29-01-2021-17-45-04_signed.pdf
 Trở về trang trước