3590/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3590/QĐ-UBND
Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân ( 04 tháng cuối năm 2018)
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3590.signed.pdf
 Trở về trang trước