25/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
25/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 7 (Nangka)
Ngày ban hành 13/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT23774054-10-20201602567077678_(quyennd)(13.10.2020_13h08p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước