17489/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17489/UBND-THKH
Về việc cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT273360262-11-20231700191964375_(trangnt)(19.11.2023_15h33p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước