10324/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10324/UBND-CN
Giao triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT362353242-7-20201596157480936_chanth_31-07-2020-10-10-42_signed.pdf
 Trở về trang trước