1405/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1405/QĐ-UBND
Thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do nguyên nhân cháy rừng năm 2020 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT157823495-4-20211619578624276_(giangld)(29.04.2021_13h21p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước