3542/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3542/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp nhà ở học viên 3 tầng Trường Quân Sự tỉnh
Ngày ban hành 06/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3542.signed.pdf
 Trở về trang trước