5132/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
5132/UBND-KTTC
Giao tham mưu xử lý tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị - Công ty Cổ phần
Ngày ban hành 10/07/2013
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5132.pdf
 Trở về trang trước