3669/UBND-VX
Chi tiết văn bản
3669/UBND-VX
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3669_signed.PDF
 Trở về trang trước