908/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
908/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Duy Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
Ngày ban hành 20/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT550900033-3-20231679297940021_tuandm_20-03-2023-15-03-44_signed.pdf
 Trở về trang trước