189/GP-UBND
Chi tiết văn bản
189/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 54, xã Định Hải, huyện Yên Định và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 28/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT626261594-10-20201603682937687_quyennd_28-10-2020-15-23-52_signed.pdf
 Trở về trang trước