92/TB-UBND
Chi tiết văn bản
92/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành 24/05/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb92_signed.pdf
 Trở về trang trước