2884/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2884/UBND-CN
Giao nhiệm vụ lập quy hoạch đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (dự kiến là thị xã Nghi Sơn trong tương lai)
Ngày ban hành 14/03/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2884_signed.pdf
 Trở về trang trước