86/BC-BCĐ
Chi tiết văn bản
86/BC-BCĐ
Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
Ngày ban hành 29/05/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc86_signed.pdf
 Trở về trang trước