7165/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
7165/UBND-KTTC
Giao giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Lát tại Công văn số 1204/UBND-KTHT ngày 23/5/2023.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT860324954-5-20231684918889931_(hoangmc)(25.05.2023_08h06p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước