21/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
21/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quyết định Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/05/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT23547971-5-20201589244891395_(xungnd)(12.05.2020_08h55p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước