17524/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17524/UBND-KTTC
Giao triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường trong các vụ việc phòng vệ thương mại”
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT345339470-11-20231700099200011_(hoangmc)(20.11.2023_09h14p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước