5072/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5072/QĐ-UBND
Tiếp nhận ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT977813647-11-20201606207178914dinhquanghung25.11.2020_08h36p49_xungnd_25-11-2020-16-56-55_signed.pdf
 Trở về trang trước