1939/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1939/QĐ-UBND
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo, chỉnh trang nhà chờ xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT511932991-5-20241715675727078trangnt14.05.2024_22h19p44_liemmx_15-05-2024-05-58-22_signed.pdf
 Trở về trang trước