10/GP-UBND
Chi tiết văn bản
10/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp10.signed.pdf
 Trở về trang trước