4474/UBND-VX
Chi tiết văn bản
4474/UBND-VX
Giao triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT257967584-4-20241711946618600dieptn01.04.2024_16h59p29_thihv_02-04-2024-09-51-21_signed.pdf
 Trở về trang trước