5306/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5306/UBND-NN
Giao tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghịu kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2024.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT320971343-4-20241713230853847tungct16.04.2024_10h12p37_tungct_17-04-2024-08-04-08_signed.pdf
 Trở về trang trước