6476/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6476/UBND-THKH
Tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT470123461-5-20201590058109327_thinhnd_22-05-2020-10-00-00_signed.pdf
 Trở về trang trước