3704/UBND-CN
Chi tiết văn bản
3704/UBND-CN
Tham mưu đấu nối từ đường nhánh cửa hàng xăng dầu vào ĐT.514 tại Km3+150 trái tuyến
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3704.signed.pdf
 Trở về trang trước