7095/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
7095/UBND-KSTTHCNC
Giao góp ý hồ sơ “Phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030”.
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262132344-5-20231684813562837_(hieulv)(23.05.2023_17h31p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước