615/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
615/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế BVTC công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT442238960-2-20211613610672528_thinv_18-02-2021-22-37-13_signed.pdf
 Trở về trang trước