8091/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8091/UBND-CN
Cho phép Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Dung được tận thu khối lượng đất thải làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công công trình Tu bổ, tôn tạo di tích hồ Bến Quân, xã Hà Long, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT832022915-6-20211623289642911trangnt10.06.2021_10h55p17_giangld_10-06-2021-11-47-05_signed.pdf
 Trở về trang trước