677/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
677/QĐ-UBND
Về việc dừng thực hiện Đề án sử dụng tài sản công để tham gia liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 và Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT251633642-2-20241707191012168_tungdt_07-02-2024-02-28-43_signed.pdf
 Trở về trang trước