13740/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
13740/UBND-CNTT
Giao tham mưu, góp ý dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và Khung tài liệu tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT576858603-9-20231694772458751_chiennv_16-09-2023-13-26-12_signed.pdf
 Trở về trang trước