212/GP-UBND
Chi tiết văn bản
212/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Điều chỉnh lần 01 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 140/GP-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Ngày ban hành 31/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp212.signed.pdf
 Trở về trang trước