2541/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2541/QĐ-UBND
Chấp thuận thực hiện dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu tại xã Định Tân và xã Định Hưng và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Định.
Ngày ban hành 22/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT873983753-7-20221657704413471_(giangld)(22.07.2022_12h12p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước