659/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
659/QĐ-UBND
Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Đại Lộc HT
Ngày ban hành 06/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT708289875-2-20241707122741571_(giangld)(06.02.2024_08h24p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước