4493/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4493/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT837205751-4-20211617681367961_(tungct)(07.04.2021_11h51p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước