6711/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6711/UBND-THKH
Về việc giao tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của ngành Nội vụ.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT989726542-5-20241715676241964_(trangnt)(15.05.2024_07h13p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước