1922/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1922/QĐ-UBND
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm Công ty IPP Global tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH IPP Global
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT118848323-6-20211622717868779_(giangld)(06.06.2021_11h01p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước