1627/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1627/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Long và đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1627.signed.pdf
 Trở về trang trước